به اطلاع مشتریان گرامی دارای بدهی پرداخت نشده می رساند، کلیه سرویسهای دارای بدهی از ابتدای اسفندماه مسدود می گردند و بازگشایی مجدد آن منوط به پرداخت هزینه ها مطابق تعرفه های جدید می باشد
لذا مشتریان محترمی که نسبت به پرداخت هزینه های تمدید سرویس خود اقدام ننموده اند از فرصت باقیمانده استفاده نموده تا اختلالی در سرویسشان بوجود نیاید


Monday, February 11, 2013

« برگشت