شرکت مبنا کارت آریا از شرکت دارای مجوز از بانک مرکزی جهت ارایه خدمات پرداخت می باشد.
با استفاده از خدمات این شرکت و بانک صادرات درگاه پرداخت آنلاین دیگری فعال گردید که مشتریان محترم می توانند از آن جهت تسویه حساب خود استفاده نمایند

Saturday, August 27, 2016

« برگشت