امروز چهارشننبه 23 آذر ماه دسترسی به سرور ویندوز قطع شده است ولی این قطعی مربوط به سرور نبوده و احتمالا اختلالی در سرویس اینترنت محلی رخ داده است

هم اکنون سرور ما از آی پی های خارج ایران به راحتی قابل دسترسی است

 Wednesday, December 14, 2011

« برگشت