مشتریان گرامی:

از 22 شهریور ماه تعرفه ثبت و تمدید دامنه به 25 هزار تومان برای دامنه های بین ا لمللی افزایش خواهد یافت

لذا مشتریانی که تا آن زمان نسبت به تسویه حساب خود اقدام ننمایند و یا هزینه تمدید دامنه خود  را پرداخت ننمایند، برای تسویه میبایست هزینه های جدید را پرداخت کنند

با تشکرSunday, September 9, 2012

« برگشت