میزبانی وب ویندوز
  • Product 1

    Windows SSD( 5GB)

    • ویندوز 2008 R2

      با درایو SSD بسیار پرسرعت

      حداکثر تعداد مشتری در سرور 12 مشتری

      بدون اعمال محدودیت در استفاده از فضا
    shoppingCartProductPerMonth
    Encomendar já!
  • Product 2

    میزبانی وب ویندوز 5000 مگابایت

    shoppingCartProductPerMonth
    Encomendar já!
  • Product 3

    میزبانی وب ویندوز 2000 مگابایت

    shoppingCartProductPerMonth
    Encomendar já!
  • Product 4

    میزبانی وب ویندوز 1000 مگابایت

    shoppingCartProductPerYear
    Encomendar já!
  • Product 5

    میزبانی وب ویندوز 500 مگابایت

    shoppingCartProductPerYear
    Encomendar já!
  • Product 6

    میزبانی وب ویندوز 200 مگابایت

    shoppingCartProductPerYear
    Encomendar já!