میزبانی اشتراکی ویندوز ایران
 • Product 1

  میزبانی وب ویندوز 1 گیگابایت- ایران

  • افرانت

   دیتاسنتر
  • 5 گیگابایت

   ترافیک مجاز ماهانه
  • 1 گیگابایت

   فضا
  • نامحدود با حجم هر اکانت 100 مگابایت

   ایمیل


  • ویندوز سرور 2008



   پشتیبانی از



   ASP.NET 2 , 3.5 , 4



   ASP MVC



   SQL Server 2008 R2






   حجم استفاده شده برای ایمیل ها ، دیتابیس ها و فایلهای سایت مجموعا از فضای تعیین
   شده نمی تواند بیشتر باشد



    


  shoppingCartProductPerYear
  Commander maintenant
 • Product 2

  میزبانی وب ویندوز 5 گیگابایت- ایران

  • افرانت

   دیتاسنتر
  • 20 گیگابایت

   ترافیک مجاز ماهانه
  • 5 گیگابایت

   فضا
  • نامحدود با حجم هر اکانت 100 مگابایت

   ایمیل


  • ویندوز سرور 2008



   پشتیبانی از



   ASP.NET 2 , 3.5 , 4



   ASP MVC



   SQL Server 2008 R2






   حجم استفاده شده برای ایمیل ها ، دیتابیس ها و فایلهای سایت مجموعا از فضای تعیین
   شده نمی تواند بیشتر باشد



    


  shoppingCartProductPerYear
  Commander maintenant